Head Fb Header Google Translate
Kurzy češtiny pro cizince.cz Centrum pro integraci cizinců

JOB manuál • Sestavení CV

SESTAVENÍ CV

Při psaní životopisu platí základní pravidlo: Tak mnoho informací, jak je nutné a tak málo, jak je jen možné!

 • Životopis je Vaše vizitka, pokud nebude dobrý, nebudete pozvání k dalšímu kroku výběrového řízení (pohovor, online pohovor, testy....)
 • Myslete při psaní na to, komu životopis píšete a co ho asi zaujme.
 • Má být jednoduchý, přehledný, ale musí zároveň obsahovat všechny důležité informace.
 • Uvádějte kontakty aktuální (telefon, email, adresa atd.), musíte na nich být k zastižení.
 • Životopis musíte průběžně aktualizovat, zejména před každým novým odesláním!
 • Ideální rozsah životopisu je 1, maximálně 2 stránky.
 • Do životopisu můžete vložit svou fotografii. Měla by být aktuální, formální, ve formátu podobném tomu pasovému. Ideální je seriózní úsměv. Celkově by Vaše fotografie měla vyvolávat sympatie. Pokud nemáte vhodnou fotografii, raději ji nevkládejte.
 • Vzdělání a pracovní zkušenosti by měly na sebe navazovat tak, aby bylo patrné, co jste dělal/a po celý život až doposud. Případné mezery vysvětlit či být připraven, že na ně budu dotazován při pohovoru.

Je velmi důležité, aby v CV nebyly žádné pravopisné chyby.

 

Podívejte se na vzorové CV zde.

 

Struktura CV

 1. Osobní a kontaktní údaje

 2. Fotografie

 3. O mně

 4. Vzdělání

 5. Pracovní zkušenosti

 6. Kurzy, školení, certifikáty

 7. PC a jiné dovednosti

 8. Zájmy

 

1. Osobní a kontaktní údaje

Nezapomeňte uvést: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailový kontakt.

 • Jméno a příjmení - (uveďte také titul, pokud nějaký máte), zvažte zda je vhodné titul použit pro méně kvalifikovanou práci
 • Adresa - název ulice s číslem popisným, PSČ město/vesnice
 • Tel. Kontakt - uveďte telefonní kontakt, na kterém budete k zastižení i během dne, pokud nemáe "české telofonní číslo", zařiďte si je.
 • E-mailová adresa - uvádějte email, který pravidelně kontrolujete. Adresa emailu by měla znít formálně, nemělo by se jednat o email jiné osoby (např. manželky, syna). Založení emailové schránky je jednoduché a zdarma.
 • Datum narození – nemusíte uvádět datum narození, zaměstnavatel se však váš věk dříve nebo později dozví.

e-mailové adresy typu: květinka@ nebo kočička@ nepůsobí profesionálně, proto si raději pro účely hledání zaměstnání vytvořte nový e-mailový účet ve formátu jmeno.prijmeni@xxxxxx.yz

 • Do úvodu/osobních údajů můžete uvést i jiné nepovinné údaje (např. rodinný stav, počet dětí, zdravotní stav). Jako cizinec můžete uvést např. také údaje o své státní příslušnosti, občanství, o typu a délce pobytu v ČR.
 • Pokud nepotřebujete vzhledem ke svému typu pobytu vyřídit pracovní povolení, určitě tuto informaci uvádějte. Jedná se o vaši velkou výhodu!
 • Pokud pracovní povolení potřebujete nebo můžete pracovat pouze na živnostenský list, nemusíte toto uvádět do životopisu, ale měli byste se o tom zmínit v motivačním dopise. Předejdete tak zklamání na pohovoru.

Cvičení 1.

 

2. Fotografie

Do životopisu můžete vložit svou fotografii. Měla by být aktuální, formální, ve formátu podobném tomu pasovému. Ideální je seriózní úsměv. Celkově by vaše fotografie měla vyvolávat sympatie. Pokud nemáte vhodnou fotografii, raději ji nevkládejte.

Do CV nepoužívejte fotografie celé postavy, z dovolené, s jinými lidmi, se slunečnými brýlemi, při hře.

Cvičení 2.

2. O mně

​Zde prosím napište v NĚKOLIKA větách (max. 8- 10), základní informace  o Vaší motivaci, proč se do firmy a inzerovanou pozici hlásíte a několk vět o osobě . Když si HR přečte bude vědet kdo jste a co jsou vaše VÝHODY

 • Rád bych pokračoval ve své profesní profesní kariéře v oblasti ..... nám zkušenosti v oblasti....
 •  

3. Vzdělání

 • Stručně shrňte vaše dosavadní vzdělání, popř. uveďte nejvyšší dosažený titul. Pořadí: datum (od kdy do kdy), název školy, obor, specializace, stát (město).
 • Školy uspořádejte od nejaktuálnější po nejstarší, základní školu úplně vynechejte (když se nejedná o nejvyšší dosažené vzdělání).
 • Pokud jste vzdělání absolvovali mimo Českou republiku, je důležité mít toto vzdělání nostrifikované a toto uvést i do CV.

Například:

1983 – 1989 Oděský institut inženýrů námořní dopravy, Oděsa (Ukrajina)

Obor: Ekonomika a organizace vodní dopravy

Dosažený titul. Ing.

Nostrifikováno v ČR (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 5. 6. 2006)

 

3. Pracovní zkušenosti

 • Zaměstnání uspořádejte od nejaktuálnější po nejstarší. Uvádět: datum (od kdy do kdy), název firmy, stát (město) název pozice, rozpis pracovní činnosti.
 • Názvy pracovních pozic mohou v různých společnostech znamenat různou náplň práce - jiné úkoly, povinnosti, atd..), proto vždy uvádějte stručný popis pracovní náplně.

Cvičení 3.

 

4. Kurzy a certifikáty

Uveďte absolvované kurzy a školení relevantní k pozici, o kterou se ucházíte. Pište jen dokončené kurzy, které můžete doložit dokladem o absolvování. Může se jednat například o jazykové kurzy, kurzy práce na PC, účetní kurzy, nejrůznější osvědčení a jiné rekvalifikační kurzy.

Příklad:

7-8/ 2014      Centrum pro integraci cizinců o.s., Praha

                       Kurz gramatiky českého jazyka, rozsah 24 hodin

 

5. Jazykové znalosti

 • Uvádí se název jazyka i dosažená úroveň, případně rozdíl mezi písemným a mluveným projevem.
 • Ke konkrétnímu jazyku je vždy dobře používat jednoduché pojmy: začátečník/středně pokročilý/pokročilý, kterým odpovídá mezinárodní klasifikace od A0 do C2.
 • Dále se rovněž používá označení komunikativní znalost či aktivní a pasivní znalost, to znamená, zda je vaše znalost jazyka pouze teoretická, nebo dokážete jazyk aktivně používat.

 

Úroveň jazykových znalostí

A0

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Absolutní začátečník

začátečník

Mírně pokročilý

Středně pokročilý

Více pokročilý

Plynulá znalost

Rodilý mluvčí

 

6. PC a jiné dovednosti

 • Uvádějte všechny důležité znalosti, dovednosti, které jsme doteď nezmínili.
 • Všeobecně rozlišujeme tzv. měkké a tvrdé dovednosti (soft/ hard skills). 
 • Měkké dovednosti (soft skills) jsou kompetence v oblasti chování(např. organizační dovednosti).
 • Protipól měkkých dovedností tvoří tzv. tvrdé dovednosti (hard skills), které mají vždy konkrétní předmět (např. znalost účetnického programu Money).

Není dobré, když se míchají měkké dovednosti s tvrdými dovednostmi. 

Cvičení 4.

 

7. Zájmy

Vaše zájmy a volnočasové aktivity hovoří o vašich preferencích, proto se nebojte je uvést.

Například: Rodina, cestování, četba knih, sledování dobrodružných filmů, dobrovolnická činnost, sportovní aktivity, komunikace v cizích jazycích, asijská kuchyně 

 

Nyní si můžete zkusit sestavit vlastní CV