Head Fb Header Google Translate
Kurzy češtiny pro cizince.cz Centrum pro integraci cizinců

JOB manuál • Pracovní pohovor

PRACOVNÍ POHOVOR - INTERVIEW SE ZAMĚSTNAVATELEM

Už samotné pozvání k pohovoru je velkým úspěchem!

Pracovní pohovor je v procesu hledání práce nejdůležitější fází, kdy se rozhoduje o vašem konečném přijetí či nepřijetí na pracovní pozici. Během pohovoru se nejspíš setkáte s vaším případným šéfem a kolegy, či personalisty. Tito lidé budou rozhodovat o tom, zda rozšíříte jejich pracovní tým. Samotný pracovní pohovor obvykle netrvá déle než jednu hodinu, zpravidla bývá kratší. Na specializované pracovní pozice bývá pracovní pohovor rozdělen na více kol a používají se různé další metody – psychologické testy, modelové situace, vedení pohovoru v cizím jazyce, praktické zkoušky, atd.

Tvrdí se, že tím nejdůležitějším při pracovním pohovoru je výsledný dojem, který na vaše zaměstnavatele uděláte. Tento dojem nemusí nutně souviset s vaším vzděláním a pracovními zkušenostmi, které obsahuje vaše CV. Naopak, podle personalistů o vás může rozhodnout už prvních pár minut pohovoru. S tím souvisí, zda přijdete na domluvenou schůzku včas, zda jste oblečeni dle očekávání zaměstnavatele, jak jste příjemní při představování, zda vzbuzujete dojem, který se shoduje s představou potenciálního zaměstnavatele a kolegů - zkrátka zda jste sympatičtí.

 

1. Neverbální komunikace a práce se stresem

2. Oblasti, které budou zaměstnavatele zajímat

3. Okruh témat při pracovním pohovoru

4. Příklady otázek během pracovního pohovoru

 

1. Neverbální komunikace a práce se stresem

Uvádí se, že až 70% našeho sdělení předáváme formou neverbální komunikace (držení těla, gestikulace, zabarvení hlasu, oční kontakt, podání ruky, vaše charisma, ale i oblečení, upravenost či zvonící telefon v kapse, žvýkání žvýkačky atd.). Zbylých třicet procent zbývá na obsah komunikace, který vyjadřujeme slovy. Tedy ti, kdo ovládají vlastní tělo, gesta, výrazy obličeje, mají větší šanci pozitivně zapůsobit na své okolí, než ti, kteří sice dokáží věcně a správně odpovídat, ale vyzařuje z nich neklid a nepohoda. Práce s vlastním stresem je ve vytváření pozitivního dojmu klíčovou dovedností. Je pochopitelné, že budete při rozhovoru pod psychickým tlakem. Stres vás má motivovat k tomu nejlepšímu výkonu, ale neměl by vás dostávat zbytečně do úzkých. Během pohovoru byste měli být pokud možno "v pohodě".

 

2. Oblasti, které budou nejspíš zaměstnavatele zajímat:

 • Zda máte předpoklady, zkušenosti pro výkon dané pozice (zejména vzdělání a
 • pracovní zkušenosti).
 • Zda Vaše osobnost odpovídá požadavkům dané pozice (např. zda si budete
 • rozumět s kolegy, obchodní pozice vyžadují dravou osobnost).
 • Jak velký zájem o danou pozici máte, jak jste motivovaní.
 • Zda je pro vás práce skutečně zajímavá nebo zda je to pro vás východisko
 • z nouze.
 • Zda máte správnou představu o tom, co budete na dané pozici dělat.
 • Co víte o jejich společnosti.
 • Zda umíte adekvátně komunikovat.
 • Praktické záležitosti – možnost nástupu, mzda, cestování do práce atd. 

 

3. Na většinu otázek pracovního pohovoru je možné se připravit. Zde je okruh témat, která by Vás neměla zaskočit:

1. Znát jméno zaměstnavatele a mít přehled o jeho činnosti. Vědět přesně na jakou pozici se hlásíte a pokud možno i co je pracovní náplní.

Dokázat přesvědčivě odpovědět na tyto otázky, které souvisí s vaší motivací:

 • Proč si mají vybrat právě MĚ? (Otázka směřující na vaše silné stránky)
 • Proč právě na tuto POZICI? (Otázka na vaše profesní zaměření)
 • Proč právě do této FIRMY? (Otázka směřující k prestiži zaměstnavatele)

2. Zvládnout vlastní sebeprezentaci – dokázat stručně a věcně podat informace obsažené ve vašem CV, včetně vysvětlení krátkodobých zaměstnání a mezer mezi pracovními zkušenostmi ("Co jste dělali v letech XY, kdy v CV nemáte žádný záznam?")

3. Nenechat se vyvést z míry nepříjemnými otázkami a být na ně připraven. Otázky mohou být na/za hranicí etiky a na vás je tuto nepříjemnou situaci zvládnout. Položení takové otázky může být účelové a s cílem zjistit, jak se zachováte v neočekávané a nepříjemné situaci – jaké jsou vaše bezprostřední reakce a jak si poradíte. Může se jednat o otázky směřující do vašeho osobního, rodinného života (plánování dětí, otázky zda máte/nemáte partnerku, otázky na vaší sexuální orientaci, otázky směřující na vaše vyznání, barvu kůže, politické přesvědčení, otázky týkající se vašeho zevnějšku). V případě, že vám takové budou krajně nepříjemné, nebojte se bránit, do odpovědí vás nikdo nutit nemůže.

4. I vy se ptejte. Projevíte tak aktivní zájem o práci, o kterou se ucházíte. Zde se doporučuje se doptávat na detaily činnosti firmy, vaše případné povinnosti a odpovědnosti, otázky o možnostech kariérního růstu, vzdělávání při práci. Otázky na odměny a výhody nechte až na samotný závěr a pokládejte je, až pokud tak sám zaměstnavatel během pohovoru neučiní.

5. Výše odměny – otázka výše mzdy obvykle následuje ke konci pracovního pohovoru. Většinou se zaměstnavatel sám zeptá, jakou si představujete výši mzdy – tím zjišťuje, jak si ceníte vaší práce a tuto částku poměřuje s vlastní představou či možnostmi. Doporučuje se znát výši odměn v daném sektoru pro dané pozice, s vaší úrovní praxe. Velmi vám pomůže, když znáte výši odměn v dané firmě. Pokud představu nemáte, můžete použít následující aplikaci (na začátku zaklikněte možnost „jdu na pohovor a chci vědět, o jaký plat si říct“).

Obecně platí – vaše poptávaná mzda by neměla být ani příliš vysoká, ani příliš nízká. Dále by vás mělo zajímat, jaký je poměr stálé a pohyblivé části mzdy a příležitosti budoucího vývoje vaší mzdy.

6. Po skončení pohovoru byste měli vědět:

 • Předpokládaný den nástupu do práce a do kdy vám dá zaměstnavatel vědět, zda vás přijal.
 • Na jakou pozici se hlásíte a co bude vaší náplní práce.
 • Kde bude místo výkonu vaší práce.
 • Jaký rozsah a právní formu bude mít vaše pracovní spolupráce (druhy pracovních smluv) . Zda se jedná o práci a smlouvu na dobu určitou či neurčitou, o jak velký úvazek se jedná.
 • Jaká bude vaše pracovní doba, zda se jedná o směnný provoz, jaké jsou náhrady za přesčasy, apod.
 • Jaká bude vaše odměna/mzda, délka dovolené, možné příplatky, bonusy, sick days, stravenky, příspěvky na dopravu, penzijní připojištění atd.
 • Nezapomeňte, že nejde jen o to, aby zaměstnavatel stál o vás, ale aby i vy jste měli z nové práce dobrý dojem. Dovedete si představit, že v takové práci jste za rok, dva, pět let? Je možné, že takovou i takovou otázku dostanete během pracovního pohovoru.

 

4. Příklady otázek při pracovním pohovoru:

 • Proč se ucházíte o danou pozici?
 • Proč bychom měli vybrat právě Vás? V čem jste lepší než ostatní uchazeči?
 • Proč měníte zaměstnání? Proč skončilo předchozí zaměstnání?
 • Už jste někdy pracoval na podobné pozici?
 • Proč se ucházíte o práci právě v naší firmě?
 • Co víte o naší firmě?
 • Mohl byste se nám stručně představit?
 • Co bylo náplní Vaší práce v předchozím zaměstnání?
 • Co vám ta práce přinesla? Co jste se naučil/a?
 • Jaké byly Vaše hlavní úspěchy pracovní?
 • Jak byste se charakterizoval? Řekněte 3 své pozitivní a 3 negativní vlastnosti (ev. Co by o
 • Vás řekli Vaši přátelé/bývalí kolegové? Jaký/á jste?)
 • Jaké jsou Vaše cíle po profesní stránce?
 • Kde se vidíte za 1 rok (3 roky atd.)?
 • Jaké jsou Vaše zkušenosti s prací na počítači?
 • Jak jste časově flexibilní? Vadí vám přesčasy? Máte problém s dojížděním?
 • Odkud pocházíte a proč jste sem přišel? Jak dlouho chcete v ČR zůstat?
 • Jaké pracovní zkušenosti jste během pobytu v ČR získal?
 • Jaký máte v ČR status/ pobyt a co to znamená pro práci a zaměstnání?
 • Kdy můžete nastoupit?
 • Jaká je vaše představa o mzdě?

Hodně štěstí a pevné nervy!