Head Fb Header Google Translate
Kurzy češtiny pro cizince.cz Centrum pro integraci cizinců

JOB manuál • CV aplikace

CV APLIKACE

CV aplikace je online formulář, jehož prostřednictvím si můžete postupnými kroky sestavit vlastní CV do předem definované standardní formy. Vyberte si, zda chcete českou, nebo anglickou verzi CV.

                        

V případě, že potřebujete mít průběžně přehled o tom, jak by ve výsledku CV mělo vypadat a podle toho se řídit, otevřete si vzorové CV, případně se dívejte i do našeho detailního návodu jak CV sestavit ve vedlejším okně.

Samotná Aplikace má 11 kroků. Řádky označené hvězdičkou jsou povinné. Pokud některý údaj nevyplníte, v CV se nezobrazí ani popis řádku. Na levé straně od prostoru, kam budete vládat vaše údaje, je buď návod, nebo příklad, jak máte daný údaj vyplnit. Pokud je tento text podtržený drobnými tečkami, po přidržení kurzoru na textu se vám zobrací ještě krátká nápověda.

Ochrana osobních informací a formát CV

Informace, které vkládáte do nadepsaných řádků se nikde nearchivují a po posledním kroku, kdy si exportujete hotové CV v programu Word do vašeho PC, nezůstanou ani v aplikaci, ani jinde na internetu. Tento způsob jsme zvolili proto, abyste nemuseli mít obavy o své osobní informace - aplikace je bezpečná. Formát programu Word (*.docx) jsme zvolili proto, aby bylo možné i po dokončení CV jeho obsah nezávisle upravovat a měnit (informace i vzhled) - konečné CV není statické a je možné s ním dále pracovat.

V každém následujícím kroku máte možnost náhledu a aplikace Vám exportuje to, co jste již vytvořili a můžete si své CV průběžně kontrolovat a případně se v krocích vracet zpět.