Head Fb Header Google Translate
Kurzy češtiny pro cizince.cz Centrum pro integraci cizinců

JOB manuál • Užitečné odkazy v oblasti zaměstnanosti

UŽITEČNÉ ODKAZY V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI

Call centrum služeb zaměstnanosti - poradenská linka+420-844 844 803

Státní úřad inspekce práce

Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí (zaměstnanost)

Konktatní pracoviště Úřadů práce v ČR

EURES - Evropská služba zaměstnanosti

 

Pracovní poradna (Pracovně právní a kariérové poradenství)

Bezpečná práce (SIMI) - manuál pro cizince a pracovníky v pomáhajících profesích 

LA STRADA - organizace zaměřená na téma obchodování s lidmi a vykořisťování

MIGRACEONLINE - odborné články na téma pracovní migrace