Head Fb Header Google Translate
Kurzy češtiny pro cizince.cz Centrum pro integraci cizinců

JOB manuál • Pozvání na pohovor

POZVÁNÍ NA POHOVOR - TELEFONNÍ KONTAKT

Nejčastěji Vás pozvou formou telefonního kontaktu. Emailový kontakt je volen méně často. 

K čemu personalistovi může sloužit telefonní kontakt?

 • Pozve Vás na pohovor
 • Ověří si, zda vás chce pozvat na pohovor
 • Ověří si úroveň vaší znalosti českého jazyka
 • Ověří si vaši schopnost komunikace
 • Doptá se na informace, které se nedozvěděl z životopisu
 • Může telefonát využít jako první kolo, ve kterém si vybere jen několik uchazečů, které pozve na pohovor

 

Hlavní zásady pro telefonní kontakt s možným zaměstnavatelen:

Být připraven!

 1. Mějte přehled o tom, na které inzeráty jste odpovídal. Pamatujte/Zapisujte si názvy pozic, názvy firem a co bylo zhruba náplní práce. Pokud zaměstnavatel z rozhovoru pozná, že nevíte, o jakou pracovní nabídku se jedná, považuje to za Váš nezájem o místo.
 2. Připravte si odpovědi na základní otázky, které čekáte u pohovoru (např. Proč chcete vykonávat tuto práci?, Proč bychom měli přijmout právě vás?) – může se jednat o předkolo.
 3. Buďte k zastižení. Snažte se přijmout hovor personalisty na poprvé, podruhé zavolat.
 4. Pokud máte zmeškaný hovor a tušíte, že by mohlo jít o pozvání na pohovor, zavolejte zpět.

 

Fáze telefonátu:

 • V době, kdy odpovídáte na pracovní inzeráty, dbejte na to, abyste se do telefonu představili jménem a příjemním.
 • Nechte nejprve mluvit personalistu, vysvětlí vám situaci, položí vám otázky. Poté můžete klást otázky sami, pokud vám není něco jasné.
 • Hovor musíte končit s pocitem, že víte, co bude následovat. – kdy a kam přijít, dokdy Vám dají vědět výsledek výběrového řízení.
 • Ukončení hovoru zahájí personalista. Můžete v závěru poděkovat za telefonát, popřát hezký den atd.

 

Během telefonátu:

 • Pokuste se omezit hluk v okolí, např. vyjděte na klidnější místo.
 • Pokud volá personalista opravdu nevhod, zavolejte raději později sami zpět, nebo hovor zvedněte, omluvte se a požádejte o možnost zavolat později.
 • Nenechte se ničím rozptylovat a soustřeďte se jen na rozhovor.
 • Mluvte pomalu a srozumitelně.
 • Pokud něčemu nerozumíte, není Vám to jasné, slušně personalistu přerušte a zeptejte se na to. Nemá smysl tvářit se, že všemu rozumíte. Je lepší se zeptat, než nechat vzniknout nedorozumění. Např.: „Omlouvám se, není mi to teď jasné. ….“ „Rád bych se jen ujistil, zda tomu správně rozumím,….“
 • Pokud si domluvíte osobní setkání, zapište si ihned informace, kdy a kam máte přijít.