Head Fb Header Google Translate
Kurzy češtiny pro cizince.cz Centrum pro integraci cizinců

JOB manuál • Dlouhodobá nezaměstnanost

DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST

Za dlouhodobou nezaměstnanost se považuje doba bez práce delší než jeden rok, u absolventů je to doba poloviční, tedy 6 měsíců.

Pokud splníte zákonné podmínky, máte při ztrátě zaměstnání nárok se registrovat na úřadu práce a požádat o podporu v nezaměstnanosti: Ztráta zaměstnání a evidence na úřadu práce

Člověk, který čerstvě přišel o zaměstnání, obvykle okamžitě mobilizuje veškeré své síly a snaží se najít okamžitě práci novou. U většiny ekonomicky aktivních lidí vyvolává ztráta práce pocity nejistoty, kterou se snaží co nejrychleji překonat. Pokud se nedaří práci najít během prvních týdnů, vzrůstá pocit neschopnosti ovlivnit svůj osud a nezaměstnaní mají tendenci "stavět vzdušné zámky (je krize, doba je zlá, nikdo nemá práci, i daleko lepší uchazeči o práci nemohou najít), nebo se sebeobviňují (jsem moc mladý/starý/černý/bílý, nemám dost zkušeností či vzdělání, neumím jazyky, atp.). Začíná se projevovat frustrace a rezignace na hledání práce. Tento stav může později přecházet až do apatie, kdy lidé přestávají aktivně práci hledat (nechtějí být dále ignorováni nebo odmítáni) a spoléhají pasivně s hledáním práce na úřady práce nebo svoje nejbližší okolí. Díky tomu působí na své pracující okolí jako neschopní lenoši, kteří si za svou situaci mohou hlavně sami. Faktem je, že nezaměstnanost je celosvětově dlouhodobě narůstající problém a týká se větších a větších skupin obyvatelstva.

 

Dopady dlouhodobé nezaměstnanosti:

Při ztrátě zaměstnání je na místě počítat i s variantou, že se vám práci nepodaří najít hned, či dokonce, že to může trvat relativně dlouho. V případě, že se tak stane, mohou vám následující informace dát částečný náhled na vlastní prožívání v těžké situaci. Možná zjistíte, že vaše nepříjemné pocity a stavy vyplývající z dlouhodobé nezaměstnanosti může podobně prožívat každý člověk, který delší dobu práci nemá – nejste v tom sami!

 

Osobní život a psychické problémy spojené s dlouhodobou nezaměstnaností

 • úbytek prostředků k živobytí – ekonomický dopad nezaměstnanosti
 • ztráta struktury času – narušení běžného stereotypu: práce/volný čas
 • ztráta pracovních návyků a dovedností
 • ztráta sebejistoty, sebevědomí
 • pocity úzkosti, neužitečnosti, méněcennosti, frustrace, riziko depresí a sebevražedných nálad
 • zhoršení fyzického zdraví, vyšší riziko závislostí (alkohol, drogy, užívání léků, gambling)
 • názorová radikalizace – tendence přijímat názory radikálních politických subjektů (např., Za vše mohou Romové, Češi, cizinci, atd.)
 • vyšší riziko kriminálního jednání

 

Rodinný a společenský život

 • ztráta společenského statusu, pozice ve společnosti (během zaměstnání status určen pracovní pozicí, poté jen nezaměstnaný, role živitele rodiny – neschopnost naplnit tuto zodpovědnost)
 • ztráta pracovního kolektivu = ztráta společenského kontaktu, osamělost
 • nárůst konfliktů v rodině i v běžném sociálním kontaktu
 • nerespektování autorit (policie)

 

Prevence dlouhodobé nezaměstnanosti

Mezi časté rady jak se nenechat zničit dlouhodobou nezaměstnaností patří – zachovat si původní pracovní denní rytmus – časné vstávání, obvyklý režim. Další radou je přistupovat k hledání práce jako k zaměstnání na plný úvazek. Sami si stanovujete plán a sami realizujete. Obecně platí, dělat cokoliv smysluplného, i když za to není finanční odměna (dobrovolná činnost, výpomoc blízkým) je lepší než nedělat nic. Jakákoliv produktivní činnost zachovává člověku pocit smysluplnosti, sebeúcty, zvyšuje životní optimismus, posiluje psychiku a tím i šance novou práci získat. Navíc si takto můžete stále udržovat a rozvíjet síť kontaktů, které jsou nejlepším zdrojem pracovních nabídek. V opačném případě se můžete dostat do začarovaného kruhu dlouhodobé nezaměstnanosti, kdy se bude dále posilovat pocit, že „to nejde“. A tento pocit se promítne i do toho jak vás budou vnímat u případného pracovního pohovoru. Paradoxně se práce shání lépe, když nějakou práci máte, ač neplacenou, než když jste na plný úvazek bez jakékoliv činnosti. 

 

Projekty pracovního poradenství

Právě proto, že si uvědomujeme úskalí dlouhodobé nezaměstnanosti, realizujeme (CIC) od roku 2007 projekty pracovního poradenství. Ty mají pomoci cizincům, kteří v ČR nepotřebují pracovní povolení, úspěšný návrat na trh práce. 

 

Pracovního poradenství CIC:

Projekt Upgrade - Zvyš svůj potenciál! (konec 30. 10. 2015)

Projekt Chceme tu uspět (konec 30. 4. 2015)

Projekt Push Up (konec 30. 12. 2014) - v rámci tohoto projektu vznikl i tento portál www.jobmanual.cz