Head Fb Header Google Translate
Kurzy češtiny pro cizince.cz Centrum pro integraci cizinců

JOB manuál • CV aplikace - 1. krok - Osobní údaje

OSOBNÍ / KONTAKTNÍ ÚDAJE

Vaše osobní a kontaktní údaje jsou tím prvním co si zaměstnavatel přečte a co bude formovat jeho první dojem z vaší sebeprezentace. Informace by proto měly být přesné, aktuální. Velmi důležité jsou vaše kontaktní údaje, kde byste měli být k zastižení. Email, který pravidelně nekontolujete, je zavádějící a vám k nové práci nepomůže. Podobné je to i s telefonním číslem, na kterém byste měli být k zastižení.

Typ pobytu (Statusu v ČR) je dobré uvést, v případě Vám zde umožňuje pracovat bez pracovního povolení - a toto výslovně do CV napsat.


(*)