Head Fb Header Google Translate
Kurzy češtiny pro cizince.cz Centrum pro integraci cizinců

JOB manuál • Sestavení CV

Zaškrtněte správné odpovědi (může jich být i více):

Vyberete správně 5 údajů, které by mezi osobními a kontaktními údaji ve vašem CV neměly chybět.

 Národnost

 Titul

 Adresa trvalého bydliště - kontaktní adresa

 Státní příslušnost/Občanství

 Typ pobytu/víza v ČR, pracovní povolení

 Jméno a příjmení

 email

 Místo narození

 Fotografie

 Telefonní číslo