Head Fb Header Google Translate
Kurzy češtiny pro cizince.cz Centrum pro integraci cizinců

JOB manuál • Pracovní právo

Vyberte správnou odpověď.

1. Co musí obsahovat pracovní smlouva?

druh práce, místo výkonu práce, datum nástupu do práce

druh práce, místo výkonu práce, datum nástupu do práce, týdenní pracovní doba

druh práce, místo výkonu práce, datum nástupu do práce, týdenní pracovní doba, mzda


2. Řadový zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr na dobu určitou 5 měsíců, v jaké délce je možné sjednat zkušební dobu?

zkušební doba smí činit 2,5 měsíce

zkušební doba smí činit 3 měsíce

zkušební doba smí činit 5 měsíců


3. Pracovní poměr na dobu určitou může být sjednán na dobu:

max. na dobu 2 let s libovolným počtem opakování

max. na dobu 3 let a k tomu 2 krát opakován nebo prodloužen (každé opakování či prodloužení max. na dobu 3 let), celkem tedy až na dobu 3 x 3 let (9 let)

max. na dobu 3 let a v těchto 3 letech max. 2 krát opakován nebo prodloužen


4. Odstupné se poskytuje:

podle délky trvání pracovního poměru od 1-násobku až po 3-násobek průměrného výdělku

podle délky trvání pracovního poměru od 1-násobku až po 5-násobek průměrného výdělku

všem zaměstnancům stejně ve výši nejméně 3-násobku průměrného výdělku


5. Na dohodu o provedení práce lze v témže kalendářním roce pro téhož zaměstnavatele odpracovat max.:

100 hod.

150 hod.

300 hod.


6. Jak je to s dohodou o provedení práce a pojistným na sociální a zdravotní pojištění?

činí-li měsíční příjem z DPP 10.000 Kč, vzniká povinnost platit pojistné

činí-li měsíční příjem z DPP 10.001 Kč, vzniká povinnost platit pojistné

dohoda o provedení práce je osvobozena od plateb pojistného


7. Délka směny smí činit:

max. 12 hodin

max. 16 hodin

max. 9 hodin u rovnoměrného rozvržení pracovní doby a 12 hodin u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby


8. Ve mzdě může být přihlédnuto k práci přesčas:

max. do 150 hodin u řadového zaměstnance a do 416 hodin u vedoucího zaměstnance u mzdy sjednané

max. do 150 hodin u řadového zaměstnance a do 416 hodin u vedoucího zaměstnance u mzdy sjednané i stanovené a určené

neomezeně, je-li to se zaměstnancem sjednáno


9. Nevyčerpaná dovolená z předchozího roku na konci roku následujícího:

stará dovolená bez náhrady propadá

základní výměra staré dovolené v rozsahu 4 týdnů propadá, případné další týdny se proplácí

žádná dovolená zaměstnanci nikdy nesmí propadnout


11. Zápočtový list je zaměstnavatel povinen vydat:

jen zaměstnancům v pracovním poměru

všem zaměstnancům, a to jak v pracovním poměru, tak zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní činnost a o provedení práce

zaměstnancům v pracovním poměru a zaměstnancům činným na základě dohod o pracovní činnosti a o provedení práce, s výjimkou starobních důchodců


12. Co je hrubá mzda?

částka, kterou dostanete hotově nebo na bankovní účet

měsíční mzda před odečtením daně, zdravotního a sociálního pojištění

superhrubá mzda - čistá mzda = hrubá mzda


13. Nárok na pracovní volno s náhradou mzdy máte během:

doby vašeho ošetření u lékaře

doprovodu ostatních rodinných příslušníků k lékaři

účasti při porodu


14. Váš pracovní poměr může byt skončen (rozvázán) jen:

okamžitě bez udání důvodu

ústně dohodou

výpovědí, která musí byt dána písemně a doručena druhému účastníkovi